News

Kosmos Afree-oord op Standerton beplan struktuurveranderinge

Die direksie het voorgestel dat die twee regsentiteite, naamlik die maatskappy en die Standertonse Vereniging vir Bejaardes, wetlik en bestuursgewys geskei word en dat die vereniging, wat dormant geraak het, geaktiveer word.
Top