Opinion

Thank you to all the sponsors

“We hope that even more people will become part of Lekwa Clean Up Crew in 2017, so that we may continue to make a positive impact in our community.”

Ek is dankbaar

Dis goed om te weet dat daar nog sulke goeie dokters is.

Thank you Musa and René

I would like to thank my boss, Ms René Lee, manager at Pick n Pay, who gave me the opportunity to work there as cashier as well as Mr Muso Khumalo for his help when I grew up.

Tannie bly ’n voorbeeld

Almal ken egter nie die swaar en moeilike tyd waardeur hulle op die oomblik gaan nie.

Happy Deepavali

It is important to consider and help people who suffer because of starvation, illness and hardship.

Lekwa Clean Up Crew het jou ondersteuning nodig

Ons het plaaslike maatskappye genader wat maandeliks ’n bedrag per debietorder van R1 000 tot R10 000 gee wat aangewend word om projekte te voltooi en in stand te hou.
Top